ข่าวสาร ข้อมูล ทุกด้านต้องรับฟัง ไม่เชื่อสิ่งที่เห็น ฟังข่าวสารเพียงฝ่ายเดียว ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew ● ปรึกษาปัญหากฏหมาย ละเมิด,สัญญา,อายัดทรัพย์ ยึดทรัพย์ ปัญหาติดต่อราชการ ฟรี ● พิมพ์รายงาน,ค้นหาข้อมูล, ● งานพิมพ์ Lay-Out,Art Work สำนักพิมพ์ดาวหาง www.sanamluang.bloggang.com สนใจติดต่อสอบถาม workingmailhome@hotmail.com

"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

ฉันไม่ชอบกฎหมาย
Loading...

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

บัวบก รักษาโรคปากเปื่อย ปากเหม็น เจ็บคอ น้ำลายไหล

 
 

บัวบก

 

ข้อมูลทั่วไป

บัวบก

Centella  asiatica  Urban.

Fam. : UMBELLIFERAE 

ชื่ออื่น 

แว่นโคก (ฉะเชิงเทรา) ผักแว่น (ใต้) ผักหนอก (เหนือ)

ลักษณะทั่วไป

ต้น      เป็นพรรณไม้ล้มลุก    อยู่ในจำพวกผัก ลำต้นชอบเลื้อยไปตามพื้นดินที่ชื้นแฉะโดยทั่ว ๆ ไปขึ้นง่าย

ใบ       เป็นใบเดี่ยว  ออกเป็นกระจุกที่ข้อ   ข้อ ละ  2 - 10  ใบ  มีลักษณะคล้ายรูปไต  ใบกลมริม ขอบใบจะเป็นจักเล็กน้อย

ดอก     จะออกเป็นช่อคล้ายร่ม  เดี่ยว ๆ  หรือ มีประมาณ  2 - 5  ช่อ  ช่อหนึ่งมักจะมีประมาณ  3 - 4  ดอก  ดอกจะเป็นสีม่วงอมแดง ก้านช่อ ดอกมีความยาวประมาณ  0.5 - 5  ซม. ริ้วประ ดับจะมีประมาณ  2 - 3  ใบ

ผล     จะมีลักษณะแบน    มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ยาวประมาณ  3 - 4  มม.

การขยายพันธุ์          โดยเมล็ด  และไหล  คือตัด แยกไหลที่มีต้นอ่อนและรากออกแล้ว   จึงนำไป ปลูกในที่ชื้นแฉะ    และต้องได้รับแสงแดดมาก พอสมควร  อีกไม่นานมันก็จะกระจายพันธุ์แพร่ ไปเต็มพื้นที่

ส่วนที่ใช้   ทั้งต้น  ใช้เป็นยา

สรรพคุณ

ทั้งต้น          ใช้รักษาอาการช้ำใน เป็นยาบำรุง หัวใจและบำรุงกำลัง   รักษาอาการอ่อนเพลีย เมื่อยล้า  ขับปัสสาวะ  เป็นยาขับโลหิตเสีย รักษาโรคผิวหนัง ใช้รักษาบาดแผล รักษามุตกิจ ระดูขาว   รักษาพิษเนื่องจากถูกงูกัด   และรักษา อาการเริ่มเป็นบิด ทำให้โลหิตแผ่ซ่านรักษา อาการท้องร่วง    นอกจากนี้ยังใช้ผสมในตำ รับยาร่วมกับสมุนไพรอื่น ๆ เป็นยารักษาอาการร้อนในกระหายน้ำ   รักษาเด็กที่เป็นซาง ตัวร้อนและผอมแห้ง  รักษาโรคปากเปื่อย  ปากเหม็น  เจ็บคอ  น้ำลายไหล      Hotmail® has a new way to see what's up with your friends. Check it out.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รายการบล็อกของฉัน

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
ข่าวสาร ข้อมูล ทุกด้านต้องรับฟัง ไม่เชื่อสิ่งที่เห็น ฟังข่าวสารเพียงฝ่ายเดียว ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew ● ปรึกษาปัญหากฏหมาย ละเมิด,สัญญา,อายัดทรัพย์ ยึดทรัพย์ ปัญหาติดต่อราชการ ฟรี ● พิมพ์รายงาน,ค้นหาข้อมูล, ● งานพิมพ์ Lay-Out,Art Work สำนักพิมพ์ดาวหาง www.sanamluang.bloggang.com สนใจติดต่อสอบถาม workingmailhome@hotmail.com